Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau;
B. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số cạnh bằng nhau;
C. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh
D. Tôn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau. Mệnh đề sai

Cho hình lăng trụ ABC. A’B’C’: Có 5 mặt nhưng có 6 đỉnh.

Trac nghiem online - cungthi.vn 

B. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số cạnh bằng nhau. Là mệnh đề đúng

Ví dụ: Hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác

Trac nghiem online - cungthi.vn 

C, D không thể xảy ra. Nên mệnh đề sai

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 3 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...