Trong các mệnh đề sau hãy tìm mệnh đề sai:

A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có cực trị
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có cực đại và cực tiểu.
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không có cực trị
D. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có hai cực trị
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...