Trong các mẫu nước cứng sau đây, nước cứng tạm thời là:

A.

dd Ca(HCO3)2

B.

dd MgSO4

C.

dd CaCl2

D.

dd Mg(NO3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

dd Ca(HCO3)2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...