Trong các loại hợp chất sau, loại nào có thành phần nguyên tố hóa học khác với những chất còn lại?

A.

Tinh bột.

B.

Xenlulozơ.

C.

Lipit.

D.

Protein.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Protein.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...