Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật, kiểu phân bố phổ biến nhất là        

A.

Phân bố đồng đều.

B.

Phân bố theo nhóm.  

C.

Phân bố ngẫu nhiên

D.

Phân bố theo chiều thẳng đứng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...