Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là

A.

phép quay tâm O góc 360° là phép đồng nhất

B.

phép vị tự tâm M tỉ số -2 là phép đồng dạng

C.

phép tịnh tiến có tính chất bảo toàn khoảng cách

D.

phép đối xứng tâm là phép đồng dạng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

phép vị tự tâm M tỉ số -2 là phép đồng dạng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...