Trong các khẳng định sau đây, khẳng định sai là

A.

Một cấp số cộng có công sai d > 0 là một dãy số tăng.

B.

Một cấp số cộng có công sai d < 0 là một dãy số giảm.

C.

Một cấp số cộng có công sai d > 0 là một dãy số bị chặn dưới.

D.

Nếu (un) là một cấp số cộng có công sai d thì dãy số (vn) với vn = un + 3 là một cấp số cộng có công sai d + 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có vn+1 - vn = (un + 1 + 3) - (un + 3) = un+1 - un = d
Do đó (vn) là một cấp số cộng với công sai là d. Vậy khẳng định " Nếu (un) là một cấp số cộng có công sai d thì dãy số (vn) với vn = un + 3 là một cấp số cộng có công sai d + 3" sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...