Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào đúng?  

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dùng máy tính kiểm tra kết quả.  

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...