Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng?

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Giả sử img1img2img3  Đáp án A sai vì img4  Đáp án B sai vì img5  Đáp án C đúng vì img6  Đáp án D sai vì img7.  

Đáp án đúng là  C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...