Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả:

A.

Sự luân phiên ngày đêm

B.

Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế

C.

Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể

D.

a và b đúng 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự luân phiên ngày đêm  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...