Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả:

A.

Sự luân phiên ngày đêm

B.

Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế

C.

Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể

D.

a và b đúng 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...