Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên khoảng xác định của chúng?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích Đối với bài này, các phương án đều là hàm nhất biến Trac nghiem online - cungthi.vn thì chỉ cần tính tích ad - bc xem âm hay dương?

A ad – bc = -5 < 0 suy ra hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định A sai.

B ad – bc = 5 > 0 suy ra hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định B đúng.

C ad – bc = -1 < 0 suy ra hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định C sai.

D ad – bc = -5 < 0 suy ra hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định D sai.

Lời bình: Tại sao ta có thể rút gọn như vây? Là do đạo hàm của hàm nhất biến quyết định Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...