Trong các đồng bằng Duyên hải Miền Trung thì đồng bằng nào có diện tích lớn nhất?

A.

Đồng bằng Nghệ An.

B.

Đồng bằng Thanh Hoá.

C.

Đồng bằng Quảng Bình.

D.

Đồng bằng Phú Yên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...