Trong các đồ vật dưới đây, đồ vật nào có giá tiền bé nhất?

A.

Kẹo

B.

Bờm tóc

C.

Vở

D.

Bút

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 1500 < 6000 < 7000 < 8000. Vậy đồ vật có giá tiền bé nhất là kẹo mút.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...