Trong các công thức sau đây, chọn công thức đúng của magie photphua

 

A.

Mg3(PO4)2

B.

Mg(PO3)2

C.

Mg3P2

D.

Mg2P2O7

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mg3P2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...