Trong các con đường hình thành loài mới, con đường nào xảy ra nhanh nhất?

A.

Lai xa và đa bội hoá

B.

Cách li địa lí

C.

Cách li tập tính

D.

Cách li sinh thái

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...