Trong các chi tiết dưới đây, chi tiết nào sử dụng biện pháp tu từ phóng đại và so sánh?

A.

"Đăm Săn uống không biết say, ăn không biết no".

B.

"Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây".

C.

"Các chàng trai đi lại ngực đụng ngực".

D.

"Chàng múa trên cao, gió như bão".

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

"Chàng múa trên cao, gió như bão".

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...