Trong các câu thơ: "Sóng tìm ra tận bể - Ôi con sóng nhớ bờ.", Xuân Quỳnh đã vận dụng biện pháp tu từ nào sau đây:

A.

hoán dụ

B.

ẩn dụ

C.

nhân hóa

D.

so sánh

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...