Trong các câu thơ: "Sóng tìm ra tận bể - Ôi con sóng nhớ bờ.", Xuân Quỳnh đã vận dụng biện pháp tu từ nào sau đây:

A.

hoán dụ

B.

ẩn dụ

C.

nhân hóa

D.

so sánh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ẩn dụ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...