Trong các câu sau đây, câu nào không đúng?

A.

Không dùng những đồ vật bằng nhôm để đựng dung dịch bazơ.

B.

Nhôm là kim loại lưỡng tính.

C.

Để hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 người ta hòa tan Al2O3 trong criolit (Na3AlF6) nóng chảy.

D.

Al(OH)3 không tan trong dung dịch NH3 dư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhôm là kim loại lưỡng tính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...