Trong các câu sau, câu nào đúng?

A.

Miếng hợp kim Zn - Cu để trong không khí ẩm bị phá hủy do ăn mòn hóa học.

B.

Trong hai cặp oxi hóa - khử sau : Fe3+/Fe2+ và Cu2+/Cu thì Cu sẽ khử được Fe3+.

C.

Để điều chế Mg, người ta điện phân MgCl2 nóng chảy.

D.

Để điều chế Na, người ta điện phân dung dịch NaCl bão hòa có vách ngăn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...