Trong bột giặt sinh học có enzim của vi sinh vật như amilaza prôtêaza sẽ tẩy sạch vết bẩn trên quần áo như

A.

mỡ.

B.

bột, thịt.

C.

dầu.

D.

xenlulôzơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bột, thịt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...