Trong bối cảnh xu hướng đối thoại và hòa hoãn ngày càng chiếm ưu thế trên thế giới, Mĩ đã làm gì?

A.

Tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu

B.

Tăng cường chạy đau vũ trang

C.

Cùng Liên Xô tuyên bô chấm dứt Chiến tranh lạnh.

D.

Rút quân khỏi nhiều khu vực trên thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cùng Liên Xô tuyên bô chấm dứt Chiến tranh lạnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...