Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau: Trac nghiem online - cungthi.vn Xét các tác động sau đến hệ cân bằng: (a) Tăng nhiệt độ;(b) Thêm một lượng hơi nước; (c) giảm áp suất chung của hệ;(d) dùng chất xúc tác; (e) thêm một lượng CO2, Trong những tác động trên, các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là

A. (a), (c) và (e).
B. (a) và (e).
C. (d) và (e).
D. (b), (c) và (d).
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...