Trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên có khổ thơ:
"Ơi kháng chiến! Mười năm qua như ngọn lửa
Nghìn năm sau, còn đủ sức soi đường
Con sẽ đi nhưng con cần vượt nữa
Cho con về gặp lại Mẹ yêu thương"
Đặt trong toàn bộ nội dung khổ thơ trên, theo em nên hiểu ý từ "soi đường" như thế nào là phù hợp với cảm xúc của tác giả?

A.

Soi đường cho thế hệ chiến đấu vì tự do, độc lập của dân tộc tiến lên giành nhiều thắng lợi hơn nữa.

B.

Soi đường cho dân tộc đi lên, vượt qua mọi gian khổ.

C.

Soi đường cho mọi người dân tìm thấy phương hướng, lẽ sống của cuộc đời mình.

D.

Soi đường cho lớp văn nghệ sĩ tiền chiến như tác giả biến đổi con người, biến đối ngọn nguồn cảm hứng nghệ thuật để đến với nhân dân, đất nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Soi đường cho lớp văn nghệ sĩ tiền chiến như tác giả biến đổi con người, biến đối ngọn nguồn cảm hứng nghệ thuật để đến với nhân dân, đất nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...