Trong bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát, yếu tố nào không phải là yếu tố tả thực?

A.

Núi muôn trùng.

B.

Quán rượu.

C.

Bãi cát dài.

D.

Sóng muôn đợt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quán rượu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...