Trong bài thơ “Mùa thu của em”, bầu trời mùa thu được miêu tả thế nào ?

A.

Trời êm

B.

Trời xanh

C.

Trời cao

D.

Trời xa

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...