Trong bài tập đọc "Hũ bạc của người cha", câu nào dưới đây nói lên ý nghĩa của truyện ?

A.

Các phương án nêu ra đều đúng

B.

Có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền

C.

Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con

D.

Nếu lười biếng, dù cha cho 100 hũ bạc cũng không đủ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...