Trong bài “Đất Cà Mau”, từ nào được dùng để chỉ cơn giận dữ ghê gớm?

A.

Cơn thịnh nộ

B.

Cơn cuồng phong

C.

Cơn gió lốc

D.

Cơn dông

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Em cần nắm nghĩa của từ “cơn thịnh nộ” chỉ cơn giận dữ ghê gớm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...