Trong bài “Chú Đất Nung”, nhờ có ông Hòn Rấm, chú bé Đất đã dám làm gì ?

A.

Dám nung mình trong lửa đỏ

B.

Dám tranh đấu với kị sĩ

C.

Dám tìm đường trở về

D.

Dám chiến đấu vì lẽ phải

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...