Trong ăn mòn điện hoá xảy ra:

A.

Sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm.

B.

Sự oxi hoá ở cực âm.

C.

Sự khử ở cực dương.

D.

Sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...