Trộn hai thể tích bằng nhau của dung dịch NaOH và HNO3 có cùng nồng độ 1 × 10-3M. Dung dịch sau phản ứng có:

A.

pH = 7.

B.

pH = 11.

C.

pH = 3.

D.

pH = 14.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

pH = 7.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...