Trộn 8,1 gam bột Al với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm một thời gian, thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A.

2,24.

B.

6,72.

C.

0,224.

D.

0,672.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6,72.

nAl =  = 0,3 (mol)

Quá trình oxi hóa:                           Quá trình khử:

Al Al3+ + 3e                               N+5 + 3e N+2

0,3             3.0,3                                     3x      x

 3x = 0,9  x = 0,3 (mol) VNO = 0,3.22,4 = 6,72 lít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...