Trộn 100 (ml) dung dịch AlCl3 1M với 200 (ml) dung dịch NaOH 2,25M được dung dịch A. Để kết tủa hoàn toàn ion Al3+ trong dung dịch A dưới dạng hiđroxit cần dùng một thể tích khí CO2 (đktc) là:

A.

2,24 lít.

B.

3,36 lít.

C.

1,12 lít.

D.

6,72 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3,36 lít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...