Trị số điện cảm cho biết khả năng gì của cuộn cảm khi có dòng điện chạy qua nó ?

A.

Tích lũy năng lượng điện trường.

B.

Tích lũy năng lượng từ trường.

C.

Cản trở dòng điện trong mạch.

D.

Khuếch đại tín hiệu điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...