Trên vỏ một tụ điện hóa học có các số ghi là $100\,\mu F\,-\,250\,V$. Khi tụ điện này hoạt động ở mạng điện sinh hoạt có tần số 50 Hz thì dung kháng của tụ điện xấp xỉ bằng

A. $200,0\,\Omega $
B. $63,7\,\Omega $
C. $31,8\,\Omega $
D. $100,0\,\Omega $
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...