Trên trục Ox, tọa độ điểm cách đều điểm M(1 ; 0 ; 2) và mặt phẳng (α): x + 2y - 2z + 9 = 0 là:

A.

B.

(0 ; 0 ; 0)

C.

(1 ; 0 ; 0)

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...