Trên thế giới vùng công nghiệp lớn kéo dài qua nhiều nước chủ yếu tập trung ở khu vực

A.

Bắc Mĩ

B.

Tây Âu

C.

Đông Bắc Á

D.

Đông Nam Á

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...