* Trên một mạch của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 6: 4: 7: 3. Biết gen dài

6120 . Số lượng từng loại nuclêôtit của gen

 

A.

A = T = G = X = 450.

B.

A = T = G = X = 1800.

C.

A = T = G = X = 900.

D.

A = T = G = X = 600.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...