Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng AB = 24 cm. Các sóng có cùng bước sóng λ = 2,5 cm. Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là:

A.

7.

B.

8.

C.

6.

D.

9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

8.

Gọi M là điểm dao động cùng pha với nguồn.

Phương trình sóng tổng hợp tại M là: uM = 2acos(π)cos(20πt - π)

Để M dao động ngược pha với S1 thì π = 2kπ d2 + d1 = 2kλ

Với d1 = d2 ta có: d2 = d1 = kλ. Gọi x là khoảng cách từ M đến AB:

d1 = d2 = = kλ |x| = = ;

Với 0 ≤ x ≤ 16 4,8 ≤ k ≤ 8 k = 5, 6, 7, 8.

Vậy trên đoạn MN có 2 x 4 = 8 điểm dao động cùng pha với hai nguồn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...