Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động với phương trình u = 5cos200πt (mm). Trên đoạn S1S2 có 29 gợn sóng cực đại mà khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng là 2,8 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng:

A.

0,2 m/s.

B.

0,25 m/s.

C.

0,5 m/s.

D.

0,75 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,2 m/s.

Ta có khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần nhau nhất trên đoạn S1S2 là . Suy ra 28. = 2,8  λ = 0,2cm

v = fλ = 100.0,2 = 20 cm/s = 0,2 m/s.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...