Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2. Độ lệch pha dao động của hai nguồn là . Điểm M trên mặt chất lỏng cách hai nguồn phát sóng những đoạn tương ứng là d1, d2. Điểm M sẽ dao động với biên độ cực đại nếu:

A.

d2 - d1 = (k + )λ với k ϵ Z.

B.

d2 - d1 = (2k + 1) với k ϵ Z.

C.

d2 - d1 = (k + 1)λ với k ϵ Z.

D.

d2 - d1 = k với k ϵ Z.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...