Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động đồng pha, có tần số 50Hz. Điểm M trên mặt chất lỏng cách S1và S2 lần lượt 12cm và 14,4cm dao động với biên độ cực đại. Trong khoảng giữa M và trung trực của S1S2 có 2 vân cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

A.

60cm/s.

B.

100cm/s .  

C.

40cm/s .  

D.

80cm/s. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Tại điểm M xảy ra cực đại giao thoa: có d2 - d1 = kλ  Giữa M và trung trực của S1S2 có 2 vân cực đại nên k = 3.

Thay vào ta được 14,4 - 12 = 3λ →  λ = 0,8cm Tốc độ truyền sóng v = λf = 0,8.50 = 40cm/s  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...