Trên màn ảnh đặt song song và cách xa hai nguồn S1 và  S2 một khoảng D = 0,5 m, người ta đo được bề rộng của hệ vân gồm 16 vạch sáng bằng 4,5 mm. Tần số sóng ánh sáng của các nguồn là f = 5.1014 Hz. Khoảng cách giữa hai nguồn sáng là

A.

a = 1,0 mm.

B.

a = 0,5 mm.

C.

a = 1 μm.

D.

a = 1,1 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a = 1,0 mm.

Giữa 16 vân sóng có 15 khoảng vân. Bề rộng của 1 khoảng vân là: .

a = = 1.10-3.a = 1.10-3 m = 1 (mm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...