* Trên mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 6: 4: 7: 3. Biết gen dài

6120 . Số lượng các nuclêôtit ở mạch thứ nhất lần lượt là

A.

1080; 720; 1260; 540.

B.

540; 360; 630; 270.

C.

270; 180; 315; 135.

D.

180; 270; 135; 315.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...