Trên hai bóng đèn 1 và 2 lần lượt có ghi 110V - 75W và 110V - 60W.

Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 110 V. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng là

A.

I1 = 0,426 A; I2 = 0,341 A.

B.

I1 = 0,524 A; I2 = 0,409 A.

C.

I1 = 0,597 A; I2 = 0,477 A.

D.

I1 = 0,682 A; I2 = 0,545 A.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...