Trên hai bóng đèn 1 và 2 lần lượt có ghi 110V - 75W và 110V - 60W.

Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 110 V. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng là

A.

I1 = 0,426 A; I2 = 0,341 A.

B.

I1 = 0,524 A; I2 = 0,409 A.

C.

I1 = 0,597 A; I2 = 0,477 A.

D.

I1 = 0,682 A; I2 = 0,545 A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...