Trên hai bóng đèn 1 và 2 lần lượt có ghi 110V - 75W và 110V - 60W.

Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 110 V. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng là

A.

I1 = 0,426 A; I2 = 0,341 A.

B.

I1 = 0,524 A; I2 = 0,409 A.

C.

I1 = 0,597 A; I2 = 0,477 A.

D.

I1 = 0,682 A; I2 = 0,545 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I1 = 0,682 A; I2 = 0,545 A.

Khi mắc song song hai bóng đèn vào hiệu điện thế 110 V, mỗi bóng đèn hoạt động đúng định mức, và cường độ được tính theo công thức: I =

Do đó, thay giá trị bằng số tương ứng cho mỗi bóng sẽ có được:

P1 = 75 W; U1 = 110 V  I1 = 0,682 A

P2 = 60W; U2 = 110 V  I2 = 0,545 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...