Trên giá sách có img1 quyển sách Toán, img2 quyển sách Vật Lí và img3 quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên img4 quyển sách. Tính xác suất sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử của không gian mẫu img1. Gọi img2 là biến cố sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán img3 là biến cố sao cho ba quyển lấy ra không có sách Toán img4. img5img6img7img8.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...