Trên giá sách có img1 quyển sách toán, img2 quyển sách lý, img3 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên img4 quyển sách. Tính xác suất để img5 quyển sách đươc lấy ra có ít nhất một quyển sách toán.  

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B. Số phần tử của không gian mẫu img1. Gọi img2 là biến cố “quyển sách đươc lấy ra có ít nhất một quyển sách toán”. Ta có: img3. Vậy xác suất cần tìm là img4img5img6.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...