Trên gen có 1 bazơ nitơ dạng hiếm A*, sau 5 lần nhân đôi tối đa sẽ xuất hiện bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế cặp A - T → G - X ?  

A.

5

B.

31

C.

15

D.

7

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong một gen đang sẵn có bazo nitro dạng hiếm thì sau n lần nhân đôi thì số gen bị đột biến sẽ là 2n - 1 - 1. Vậy sau 5 lần nhân đôi thì số gen bị đột biến sẽ là 25 - 1 - 1 = 15.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...