Trên đoạn [-1 ; 1], hàm số 

A.

có giá trị nhỏ nhất là -1 và giá trị lớn nhất là 1.

B.

có giá trị nhỏ nhất là -1 và giá trị lớn nhất là 0.

C.

có giá trị nhỏ nhất là 0 và có giá trị lớn nhất là 1.

D.

không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua x = 0⇒ Hàm số f(x) có giá trị lớn nhất là 1. Mặt khác, f(x) ≥ 0 ∀x ∈ [-1 ; 1] nên f(x) có giá trị nhỏ nhất là 0.

Vậy hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0 và có giá trị lớn nhất là 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...