Trẻ đồng sinh khác trứng chỉ khác anh em ruột bình thường ở chỗ:

A.

có cùng kiểu gen.

B.

có cùng kiểu hình.

C.

sinh ra cùng một thời điểm.

D.

có cùng nhóm máu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sinh ra cùng một thời điểm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...