Trẻ đồng sinh khác trứng chỉ khác anh em ruột bình thường ở chỗ:

A.

có cùng kiểu gen.

B.

có cùng kiểu hình.

C.

sinh ra cùng một thời điểm.

D.

có cùng nhóm máu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...